Ўзбекистон Республикаси солиқ қонунчилиги

Солиқ тўловчи ва солиқ органининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

Солиқ сиёсати

Солиқ тўловчининг ҳуқуқлари

Солиқ тўловчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:
 • солиқ органларидан амалдаги солиқлар, солиқ қонунчилигидаги ўзгаришлар, солиқларни ҳисоблаш тўғрисида ахборотни, солиқ ҳисоботи шаклларини, шунингдек уларни тўлдириш тартиби ҳақида тушунтиришларни бепул олиш
 • ўз солиқ мажбуриятларини бажариш юзасидан солиқ органларида мавжуд бўлган маълумотларни олиш
 • солиқ имтиёзларидан фойдаланиш ёхуд улардан фойдаланишни рад этиш
 • солиқлар, пенялар ва жарималарнинг ортиқча ундирилган суммаларини ўз вақтида қайтаришни талаб қилиш
 • белгиланган тартибда солиқларни тўлашни кечиктириш ёки бўлиб-бўлиб тўлаш
 • ўз ҳудудида ўтказиладиган сайёр солиқ текширувини ва солиқ аудитини ўтказишда иштирок этиш
 • сайёр солиқ текшируви ва солиқ аудити материаллари билан танишиш, шунингдек ушбу текширувларнинг далолатномаларини олиш
 • солиқ органлари ҳамда мансабдор шахсларининг солиқ тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқ бўлмаган талабларини бажармаслик
 • солиқ органлари қарорлари ҳамда мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан белгиланган тартибда шикоят қилиш
 • солиқ органлари қонунга хилоф қарорлари ҳамда мансабдор шахсларининг ноқонуний ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли етказилган зарарнинг ўрни қопланишини талаб қилиш
 • солиқ сирига риоя этишни талаб қилиш

Солиқ тўловчининг мажбуриятлари

Солиқ тўловчи қуйидаги мажбуриятларга эга:
 • солиқлар ва йиғимларни ўз вақтида ҳамда тўлиқ ҳажмда ҳисоблаб чиқариш ва тўлаш
 • ҳужжатларни кўриб чиқиш ёки тушунтиришлар бериш зарурияти тўғрисида чақирув хатини олганида солиқ органига келиш
 • товар ва хизматларни реализация қилишда харидорга счет фактураларни, чекларни ёки уларга тенглаштирилган бошқа ҳужжатларни бериш
 • солиқ текширувини ўтказаётган солиқ органининг мансабдор шахсларига солиқларни ҳисоблаш учун асос бўлиб хизмат қиладиган ҳужжатлар билан танишиш имкониятини таъминлаш
 • солиқ органи қонуний талабларини бажариш, мансабдор шахсларининг қонуний фаолиятига тўсқинлик қилмаслик
 • солиқ ҳисоботларининг ва солиқларни ҳисоблаш учун зарур бўлган бошқа ҳужжатларнинг 5 йил мобайнида бут сақланишини таъминлаш
 • Ўзбекистондаги компаниялар ҳамда чет эл компанияларидаги улушли иштироки тўғрисида солиқ органини хабардор этиш (агар устав фондидаги улуши 10% дан ортиқ бўлса)

Солиқ органи ҳуқуқлари

Солиқ органи қуйидагиларга ҳақли:
 • солиқ тўловчилардан солиқларни ва йиғимларни ҳисоблаш ҳамда тўлаш учун зарур бўлган ҳужжатлар ва маълумотларни тақдим этишини талаб қилиш
 • ўрнатилган тартибда солиқ текширувлари ва бошқа солиқ назорати тадбирларини ўтказиш
 • солиқ тўловчининг ишлаб чиқариш, омборхона, савдо биноларини ва бошқа даромад олиш учун фойдаланиладиган жойларини кўздан кечириш
 • мол-мулкни инвентаризация қилиш
 • кассани ва товар-моддий бойликлар ҳамда ҳужжатлар сақланадиган жойларни 2 кундан ортиқ бўлмаган муддатга муҳрлаш (2 кундан ортиқ муддатга эса, суд қарори бўйича)
 • фото- ва видеотасвирга тушириш, тушунтиришлар ҳамда бошқа маълумотларни олиш
 • солиқ тўловчи ҳисоб ҳужжатларини йўқотган ёки йўқ қилган ҳолларда солиқлар суммасини ҳисоб-китоб орқали мустақил равишда аниқлаш
 • солиқ қарзини мажбурий ундириш чораларини кўриш
 • солиққа оид ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш ва молиявий санкциялар қўллаш
 • солиқ тўловчиларга нисбатан ноқонуний олинган маблағларни давлат даромадига ундириш тўғрисида судларга даъволар киритиш
 • ҳужжатларнинг давлат тилига таржима қилинишини талаб қилиш
 • солиқ тўловчиларни ёзма билдириш асосида солиқ органларига тушунтиришлар беришга чақириш
 • ўрнатилган тартибда солиқ тўловчининг банкдаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни тўхтатиб туриш ва уларнинг мол-мулкини хатлаб қўйиш
 • солиқ тўловчилар ва уларнинг вакилларидан қонунчилик бузилишларини бартараф этишни талаб қилиш ҳамда ушбу талабларнинг бажарилишини назорат қилиш

Солиқ органи мажбуриятлари

Солиқ органи қуйидаги мажбуриятларни бажариши лозим:
 • солиқ тўғрисидаги қонунчиликка риоя этиши
 • солиқ текширувларини ўтказишда солиқ тўловчиларга уларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари тўғрисида маълумот бериши, шунингдек ўтказилган текширишлар натижалари тўғрисида хабардор қилиши
 • солиқ тўловчиларга солиқ тўғрисидаги қонунчиликни ижро этишида ёрдам бериши, солиқ тўғрисидаги қонунчилик нормаларини ва солиқ имтиёзларини қўллаш тартибини тушунтириши
 • солиқ тўғрисидаги қонунчилик бузилганлиги тўғрисидаги аризаларни, хабарларни ва бошқа ахборотни ўрганиши
 • солиқ сирига риоя этиши ва унинг сақланишини таъминлаши
 • солиқ тўловчининг талабига биноан солиқларни тўлаш бўйича солиқ мажбуриятининг бажарилиши юзасидан солиштирма далолатнома тузиши
 • тадбиркорлик субъектларини, шу жумладан норезидентларни ҳисобга олиши, уларга солиқ тўловчиларнинг идентификация рақамини бериши
 • солиқ тўловчининг талабига биноан унинг солиқ органларида ҳисобга қўйилганлигини тасдиқловчи маълумотномани бериши
 • солиқ тўғрисидаги қонунчиликни қўллаш масалалари юзасидан Ўзбекистон Молия вазирлигининг ёзма тушунтиришларига амал қилиши